WINDOWS 7 ULTIMATE SUPER LITE X64 FOR GAMING Mượt & Nhẹ Nhất

WINDOWS 7 ULTIMATE SUPER LITE X64 FOR GAMING Mượt & Nhẹ Nhất

Windows 7 Ultimate SP1 Lite 64bit của tác giả Oprekin.com được tinh chỉnh registry, tắt các services không cần thiết, xóa bỏ các ứng dụng đi kèm Windows 7 không cần thiết, cài sẵn NET Framework V4.8, DirectX & Microsoft Visual C++

Bản WIN Này Đã cài đặt sẵn:

 
 
  • Microsoft .NET Framework 4.8
  • DirectX End-User Runtimes
  • Microsoft Visual C++ Redistributables
  • KB4586827
  • Update USB 3.0/1 drivers
  • Update nVME drivers
  • Sửa một số lỗi nhỏ …

 

> Xóa bỏ các ứng dụng không cần thiết, và giữ lại:

  • Internet Explorer 11
  • WMP
  • Snipping tool

Google Drive

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply