Windows 10 SuperLite (Gaming Edition) x64

Windows 10 SuperLite (Gaming Edition) x64 + Defender + Win

Phiên bản win10 super lite được tạo cho game thủ dựa trên Windows 10 1909 sẽ giúp PC của bạn nhanh hơn nhiều. Bộ nhớ Ram tối thiểu 2 GB!

Cập nhật bị vô hiệu hóa cho đến năm 2030, nó sẽ không thay đổi cho đến khi bạn nhấp vào tiếp tục. Nếu bạn muốn cập nhật windows, chỉ cần nhấp vào tiếp tục cập nhật. – nếu bạn không thích cập nhật windows chỉ cần tạm dừng. hoặc cài đặt phiên bản Không thể cập nhật. – “Microsoft Store và ứng dụng / Trình điều khiển / Ngôn ngữ & bàn phím / Công cụ bảo vệ” vân được cập nhật khi tạm dừng cập nhật Windows.

Thông tin Windows 10 SuperLite

  • HĐH bản dựng 18363.476
  • Updatable / Non-Updatable
  • Defender / or while not Defender
  • Cập nhật .Net Framework
  • Mang lại các tùy chọn Windows / hoặc trong khi không phải các tùy chọn Windows
  • Kích hoạt tự động
  • Defender Engine Cập nhật mới nhất
  • …….

 

 

 

Thông tin chung

PHIÊN BẢN: 1909 /19H2

XÂY DỰNG HĐH: 18363.476

EDITION: Tính năng Superlite + Defender + Win

ARCHI: x64

LANG: en-US

KÍCH THƯỚC TẬP TIN: 2,34GB

ĐỊNH DẠNG: ISO

Download Fshare

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply