Win10 21H2 (x86-x64) Build 19044.1165 mới nhất của Microsoft

Chia sẻ 2 con hàng HOT mới nhất cho bạn nào vẫn còn đang và vẫn muốn sử dụng Windows 10 nhé. Đây là phiên bản Win10 21H2 (x86-x64) Build 19044.1165 mới nhất của Microsoft => Được build lại bởi trùm build AIO Win by anh Adguard tích hợp các bản cập nhật mới nhất đến ngày 10/08/2021: Bộ cài bao gồm 2 file iso Win 10 (x86-x64). Tích hợp 32 phiên bản cài đặt khác nhau
– Tích hợp .Net Framework 4.8;
– Bao gồm .Net Framework 3.5 (bao gồm 2.0 và 3.0);
– Tích hợp SmartFix 2.3.15, Microsoft DaRT trong winre.wim và boot.wim
Windows 10 Home x86-x64
Windows 10 Home N x86-x64
Windows 10 Pro N x86-x64
Windows 10 Home Single Language x86-x64
Windows 10 Pro Education x86-x64
Windows 10 Pro N Education x86-x64
Windows 10 Pro for Workstations x86-x64
Windows 10 Pro N for Workstations x86-x64
Windows 10 Pro Single Language x86-x64
Windows 10 Education x86-x64
Windows 10 Education N x86-x64
Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops x86-x64
Windows 10 Enterprise x86-x64
Windows 10 Enterprise N x86-x64
Windows 10 IoT Enterprise x86-x64
=> Dùng HĐH nào thì file nào tải file .iso đó tương ứng như trong hỉnh đầu tiên !
  • MD5 x86: 248b72e4df015f4be7894befe35fa73c
  • MD5 x64: 5d627356860efd07c0919ec3d73769d5
* NOTE: Tải về nhớ check mã MD5 cho đúng chuẩn trước khi cài – sai xoá đi tải lại bao giờ đúng thì mới được cài để tránh lỗi đáng tiếc xảy ra trong quá trình cài đặt

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply