HOT Windows 7 SP1 [7601.25712]

Chia sẻ 2 con hàng HOT Windows 7 SP1 [7601.25712] tích hợp các bản cập nhật mới nhất đến ngày 14/9/2021.
Được build lại bởi trùm build AIO Win by anh Adguard. Bộ cài bao gồm 2 file iso Win 7 (x86-x64). Tích hợp 44 phiên bản cài đặt đặt nhau
Windows 7 Starter
Windows 7 Starter N
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Basic N
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Premium N
Windows 7 Professional
Windows 7 Professional N
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Ultimate N
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Enterprise N
=> Dùng HĐH nào thì file nào tải file đó tương ứng !
MD5 x86: 1d30517f8d26257b0e413f9a58e2f5e7

MD5 x64: 842a6a006bc3496d0a2abf18bd29c0fa

* NOTE: Tải về nhớ check mã MD5 cho đúng chuẩn trước khi cài – sai xoá đi tải lại bao giờ đúng thì mới được cài để tránh lỗi đáng tiếc xảy ra trong quá trình cài đặt

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply